Friday the 13th: The Game

۲۰ بازی پرفروش در شبکه پلی استیشن منتهی به خرداد ماه در ایالت متحده مشخص شد

توسط سهیل حسینی در 17 تیر 1396 , 20:00 ۰

شرکت «سونی» لیست ۲۰ بازی پرفروش ماهانه خود را در فروشگاه پلی استیشن مربوط به منطقه ایالت محتده عرضه کرده است. در طول این یک ماه، بازی زیادی برای انتشار وجود نداشت، فهرست ...