۱۲ حقیقت دربارۀ ماریو Mario که شاید ندانید
توسط نیما رضایی در ۱۸ مرداد ۱۳۹۵

منظور من از فانتزی این بود که به علت استفاده های زیادی که از دستکش سفید شده و اکثراً هم به شخصیت های محبوب تبدیل شدن، خیلی ها توی طراحی کاراکتر توجهی نمیکنن و صرفاً به عنوان یک عرف به کاراکترشون دستکش سفید میدن.