خالق بازی pinball در سن ۱۰۰ سالگی در گذشت
توسط p_g2011 در ۱۱ اسفند ۱۳۹۰

يك سال رفته بودم مسافرت يك گفتم خوش نمي ياد فقط يك باز بازي كردم يك بار بازي كردن من همان و خارج شودن من از اون كلوپ با زور با صداي بوق ها مهربانش بوقها و فرياد هاش كه مي زني يا كشيدن فنر اول يك دفع بايد رهاش كني خيلي بازي جالبي وقتي از نزديك ببيني و با او دكمها بازي كني هيشه بياد اون خاطر Pinball كامپيوتر بازي مي كنم كسي Pinball دونفره بازي كرده ... روحش شاد :cry:

این خبر هیچ ربطی به بازی ندارد!
توسط p_g2011 در ۰۸ اسفند ۱۳۹۰

1. چي خودنمايي كنم اگه نظرم بگم خود نمايي مي شه 2. خودت خوب مي دوني اين فيلم چرا اسكار گرفته چرا بايد تن من نمي لرزه براي من اهميتي نداره 2.1 . شايد از داور اسكارم بهتر باشم بايد امتحان كنم ايراني مي تونه همه كار كنه من يك ايراني ميرم دارو اسكار مي شم :lol: 3. حق دارم جواب بدم حرف بد زدم واز نظرم دفاع كنم وبگو چرا بايد ساكت بشم دوست دارم حرف مي بزنم 4.هيچ مشكلي چشمانم نداره و انقدر فيلم ديدم كه فيلم خوب تشخيص بدم 5. اين شكلكم :mrgreen: گذاشتم ياد قديم ها افتادم از اين حذفها زياد به من و دوستام مي زدند 6. شما چرا با يك نظر انقدر ناراجت مي شي با نظر من جايزه ازش مي يان بگيرند :lol:

این خبر هیچ ربطی به بازی ندارد!
توسط p_g2011 در ۰۸ اسفند ۱۳۹۰

اگه فيلم کاندیدا ديگر ببيني من فقط يكي شود ديدم انقدر نسبت به اين جايزه حس بدي پيدا كردم نوادگان ببين بد نيست

این خبر هیچ ربطی به بازی ندارد!
توسط p_g2011 در ۰۸ اسفند ۱۳۹۰

دوست عزيز اگه مي شناسي بگو برم بگيرم خوشحال مي شم خيلي دوست دارم درك سينمايي بالا بره بفهم اين فيلم چي داره هر كتابي باشه مي خرم قيمت مهم نيست من خيلي فيلم مي ببينم قصد دارم فيلم بسازم

این خبر هیچ ربطی به بازی ندارد!
توسط p_g2011 در ۰۸ اسفند ۱۳۹۰

به قول شما اين 4 نقد ها روبخونم درست يكي مي گه كج يكي مي گه راست من از ديد خودم به فيلم نگاه مي كنم و دوستانم نه نقد سر سري بعضي ها يك نقاش معروف مي گه هر موقع خواستي ببيني چي كشيدي از دور به نقاشي نگاه كن يعني از ديد ديگران من به شما مي گم بهتره بري فيلم كانديدا ديگر نگاه كني منظورم چه اين جشواره چه قبلي به حرف من مي رسي

موردی پیدا نشد.