دسته جدید XBOX 360 رونمایی شد
توسط Street Fighter IV در ۱۵ فروردین ۱۳۹۱

من باید عوض کنم x a خیلی سخت کار میکنه ولی من با این که 360 دارم در زمینه دسته از پی اس 3 راضیترم چون هر نوع دسته بهش کا نکت میشه

موردی پیدا نشد.