بازی های رایانه ای تنوع ندارند
توسط محمودرضا جاویدی در ۳۰ تیر ۱۳۹۱

کامیار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ O 8-O 8-O 8-O 8-O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: تو اغلب از این حرفا نمیزدی آفتاب از کدوم طرف درومده؟؟؟؟؟ ولی با حرفت موافقم باید توی دیبازی هم مثل پردیس گیم یک بخش برای وبلاگ های خندهدار بذارن :-? :-> هان :-/ :arrow:

موردی پیدا نشد.