۱۰ بازی گرافیکی سال ۲۰۱۲
توسط Fenix در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

درسته اشتباه از من بود. بخش تک نفره بازی با انریل و مولتی با frostbite ساخته شده.

موردی پیدا نشد.