YS

داروینیسم فانتزی | نقد و بررسی بازی YS VIII : Lacrimosa Of Dana

توسط محمد رجائی در 11 تیر 1397 , 17:59 ۰

کمتر کسی است که نظریه‌ی تکامل داروین را نشنیده باشد. نظریه‌ای که حتی پس از گذشت نزدیک به صد و شصت سال در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. البته، این ابهام تنها به بعد از داروی...