Worms Revolution

تریلر جدید Worms Revolution رونمایی شد

توسط adel_97 در 23 مرداد 1391 , 17:50 ۱۷

امروز تریلر جدیدی از بازی Worms Revolution منتشر شد که نشانگر آن بود که دوستان کرمی ما در این بازی ، به دردسر افتاده اند.این ویدیو ی مقدمه “مستند چرخه تغذیه حیات وح...