Wonder Book

Digg’s Nightcrawler رو نمایی شد

توسط adel_97 در 24 مرداد 1391 , 23:39 ۷

در جریان کنفرانس سونی در نمایشگاه Gamescom 2012 ، عنوان Digg’s Nightcrawler به عنوان جدید ترین بازی به دامنه Wonder Book اضافه خواهد شد.در این بازی یک بازی نوآر کارآگاهی ...