Warner Games

نسخه بازی سال «بتمن: شوالیه آرکهام» در آمازون آلمان رویت شد

توسط نیما امامی در 13 خرداد 1395 , 12:00 ۳

تازگی‌ها مد شده است یک سال که از عرضه‌ی بازی‌ها می‌گذرد نسخه بازی سال آن را بیرون دهند تا به بهانه‌ی کامل بودن نسخه و همراه شدن بازی با تمام بسته‌های الحاقی عرضه شده، پول...