Warner Bros. Interactive Entertainment

تاریخ عرضه عنوان «بی عدالتی: خدایان میان ما» مشخص شد, نسخه کالکتور بازی معرفی شد

توسط محمد حسین کریمی در ۲۶ دی ۱۳۹۱ , ۲۱:۳۵ ۲۷

شرکت «وارنر» ناشر عنوان «بی عدالتی:خدایان میان ما» اعلام کرد که این عنوان مبارزه ای در بهار و در ماه اوریل در سرتاسر جهان منتشر می شود. کمیک این عنوان مبارزه ای نیز منتشر...