Vidoe Games

تحقیق در انگلستان؛کودکان بیشتر از ۸ ساعت با بازی های ویدئویی سرگرم می شوند

توسط رضا زائری در 2 شهریور 1391 , 13:28 ۲۲

بر اساس تحقیقاتی که شرکت Galt در کشور انگلستان صورت داده است؛درصدر بسیاری از والدین انگلستانی از بابت بیش از بازی کردن کودکان خود نگران هستند. . . این تحقیق که حدودا ۲۰۰۰...