tremor

آیا شخصیت‌‌های جدیدی در راه Mortal Kombat X است؟

توسط علی‌رضا قاسمیان مقدم در ۳۱ تیر ۱۳۹۴ , ۲۳:۰۰ ۷

تجربه‌ی مورتال کمبت هیچ‌وقت قدیمی نمی‌شود! فکر کنم وقتی‌که این جمله را می‌گویم، بیشتر شما با من هم‌عقیده هستید. اما دقیقاً دلیل این موضوع چیست؟ یک جواب ساده؛‌ پشتیبانی از...