the first tree

درخت خاطره‌ها | نقد و بررسی بازی The First Tree

توسط علی فتح‌آبادی در 12 آبان 1397 , 14:30 ۱

زندگی، مفهومی که تمامی ما از اولین جرقه‌های شکل‌گیری هستی‌مان، وجودیت‌مان با آن گره خورده و در اختیار آن است. کلّیتی چنان وسیع که تمامی این بودن‌ها و آمدوشدها و فردیت کنو...