The Blackout Club

نقد بازی The Blackout Club

توسط علی ارکانی در 16 شهریور 1398 , 23:58 ۰

صنعتی شدن همواره محصولات و سازندگان آنها را در مسیری هدایت کرده که در ازای افزایش کارآیی و درآمد، بخشی از هویت فردی و نوآوری خود را فدا کرده‌اند. در عرصه‌ی بازی‌های رایان...