TGS 2011

قیمت Memory Card ویتا مشخص شد

توسط سعید زعفرانی در 28 شهریور 1390 , 18:03 ۵۸

در جریان TGS مشخص شد که سونی قصد ندارد تا همراه با ویتا در بسته بندی آن کارت حافظه بگذارد و خریداران این کنسول دستی باید به صورت جداگانه کارت حافظه ی دلخواه خود را تهیه ک...