TERA

En Masse Entertainment و عنوانی جدید

توسط adel_97 در 24 مرداد 1391 , 17:17 ۵

شرکت En Masse Entertainment از عنوانی جدیدی برای طرفداران بازی TERA رونمایی کرد.بسته  The 15 on 15 PVP battlegrounds همراه با به روزرسانی ملکه Argon ، در دسترس قرار خواهد...