Tango Studio

Bethesda فردا از بازی جدید «شینجی می کامی» رونمایی خواهد کرد

توسط محمد حسین کریمی در 29 فروردین 1392 , 23:30 ۸۷

به وسیله یک تیزر جدید دیگر از سوی «بتسدا» مشخص شده است فردا بالاخره از عنوان ترسناک بقاء در دست ساخت «شینجی میکامی» پدر رزیدنت اویل رونمایی می شود. IGN این امر را تایید م...