Syndicate

تماشا کنید: انویدیا GameWorks در فرقه اساسین سندیکا

توسط A F در ۱۷ آبان ۱۳۹۴ , ۱۱:۴۸ ۲

 نسخه رایانه‌های شخصی بازی فرقه اساسین سندیکا دارای فنآوری انویدیا GameWorks است که برای اجرای آن بایستی حداقل سیستم مورد نیاز بازی را داشته باشید. نسخه رایانه‌های شخصی ا...