Sunset Overdrive

آیا بازی Sunset Overdrive برای پلتفرم‌ رایانه‌‌های شخصی عرضه خواهد شد؟

توسط مسعود فقیه در 3 خرداد 1397 , 15:10 ۰

بر اساس اخباری که از موسسه رده‌بندی سنی بازی‌های‌ رایانه‌ای کشور کره‌جنوبی درز کرده است. به‌نظر می‌رسد بازی Sunset Overdrive راهی پلتفرم رایانه‌های شخصی خواهد شد؛ در ادام...