starwars battlefront 2

الکترونیک آرتز یکسری از مخاطبان خود را دعوت به بتای بسته Starwars Battlefront 2 کرد

توسط یوسف قاسم زاده در 9 تیر 1396 , 09:00 ۰

اگر به هر دلیلی تا حالا ایمیل خود را مشترک به سیستم الکترونیک آرتز کردید ایمیل خود را چک کنید چرا که شاید دعوت‌نامه‌ای به مبنی تست بتای بسته بازی Starwars Battlefront 2 د...