Splinter Cell:Blacklist

نقد بازی “اسپلینترسِل: فهرست‌سیاه”; هرج و مرج در سایه‌ها

توسط رضا حاج‌محمدی در 17 شهریور 1392 , 12:23 ۸۸

 تقریبا نزدیک عصر بود. خیابان‌ها حسابی شلوغ بودند. از فروشندهای محلی که محصول خود را برای فروش به شهر آورده‌ بودند گرفته تا شبه‌نظامیانی که با صورت‌های عبوس در میان مردم ...