Sim City

برخی از نمرات عنوان “Sim City” به انتشار رسیدند

توسط محمد حسین کریمی در ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ , ۱۷:۴۳ ۴۶

سایت ها و مجلات محتلف عنوان انلاین Sim City که توسط EA به انتشار رسیده است را مورد نقد و بررسی قرار داده و نمره ای به ان اختصاص دادند. نمرات منتشر شده از این عنوان را پای...