silent hill: downpour

نگاهی به Silent Hill: Downpour

توسط Kurosaki Ichigo در 15 دی 1390 , 10:09 ۴۸

سری بازیهای Silent Hill همیشه  دارای یک نوع کشش و جاذبه خاصی برای طرفداران سبک بازی های ترسناک بوده است ، هر چند سال یک بار، این طرفداران در یکی از این بازی ها در خیابان ...

Silent Hill: Downpour تاخیر خورد

توسط رضا زائری در 18 مهر 1390 , 19:13 ۳۱

اخیرا شرکت کونامی، ناشر Silent Hill: Downpour در طی مصاحبه ای که با وبسایت BeefJack داشته، عنوان کرده که Silent Hill: Downpour از تاریخ از پیش معین شده برای عرضه اش، مدتی...