Shire from The Lord of the Rings saga

بازسازی شایر در بازی Minecraft

توسط محمد احمدی در ۱۹ شهریور ۱۳۹۴ , ۲۳:۰۰ ۶

به تازگی کاربری با نام Fornad در انجمن Reddit تصاویری ار بازسازی منطقه شایر (یکی از مناطق موجود در سرزمین میانه) در بازی Minecraft را منتشر کرده است. طبق اطلاعات منتشر شد...