Shadow Complex

نسخه بازسازی شده Shadow Complex در راه PC

توسط Ali Fakhar در 11 آذر 1394 , 12:01 ۱

نظام رده بندی سنی اروپا (PEGI)، نسخه بازسازی شده Shadow Complex را برای رایانه شخصی رده بندی کرد. رده سنی این بازی +۱۶ تعیین شده و تاریخ عرضه آن در سایت PEGI، امروز است، ...