Rogue

سقوط یک پادشاه | پیش نمایش بازی Lords of the Fallen

توسط رضا چراغی وش در ۲۴ مهر ۱۳۹۳ , ۰۷:۰۰ ۴۴

طبق افسانه های باستانی نزدیک به ۲۰۰۰۰ سال پیش مردم دنیا بر علیه پادشاه ستمگر خود قیام کردند. پادشاهی که زمانی بر کل دنیا فرمانروایی می کرد. مردم از دست ظلم های او خسته شد...