Rogue One

روزی که گذشت… [۸ تیر ۱۳۹۵]

توسط ارکین زاهدی در 9 تیر 1395 , 10:00 ۳

از این پس با بخش جدیدی در خدمت شما خواهیم بود به نام «روزی که گذشت…». در این بخش می‌توانید خلاصه‌ای از اخبار مهم و جالب‌توجه روز گذشته را مطالعه کنید. پس همراه دنیا...