rise of tomb rider

بازی «دد رایزینگ ۴» آماده‌ی پیش بارگذاری روی اکس باکس وان است

توسط مسعود محمودپور در 12 آبان 1395 , 18:30 ۰

عنوان «دد رایزینگ ۴» یکی از بزرگترین بازی‌هایی بود که در این سال معرفی شده و هواداران آن منتظر انتشار این بازی در ماه آینده هستند. خیلی از کاربران این بازی را پیش‌خرید کر...