Rise of Iron

Xur به «دستنی» بازگشته است

توسط نیما رضایی در 23 مهر 1395 , 17:00 ۰

این آخر هفته باز هم Xur بازگشته است. در ادامه با دنیای بازی همراه باشید. Xur فروشنده‌ی آیتم‌های مرموز و اختصاصی در دنیای «دستنی» است و این بار نیز با آیتم‌های جدیدی به آن...