Ricky Cambier

آزادی عمل در Uncharted 4 چگونه خواهد بود

توسط Yamato در 1 بهمن 1393 , 16:55 ۱۲

در Uncharted 4 یک جزیره ی پهناور پیش روی شما خواهد بود و شما انتخاب های بسیار جالبی در پیشبرد مراحل خواهید داشت و بنا به سلیقه ی خود میتوانید راههای مختلف را انتخاب کنید!...