Revolution 1979 Black Friday

شستم رو دیلیته… | مُکرّر

توسط عباس نیک نفس در 21 آبان 1395 , 22:00 ۰

قطعا نباید کتاب را از روی جلد و پوسته‌اش قضاوت کرد اما واقعیت این است که نه تنها همه‌مان این کار را می‌کنیم بلکه طبق تحقیقاتی که در دانشگاه پرینستون انجام شده، در کمتر از...