Retail

طوفان “سندی” مانع انتشار Assassin’s Creed 3 در امریکا شد

توسط سعید زعفرانی در ۹ آبان ۱۳۹۱ , ۱۸:۱۳ ۲۲

به گزارش کوتاکو، عرضه‌ی نیمه شب عنوان Assassin’s Creed 3 در مناطقی که خطر طوفان وجود دارد متوقف شده است. این لغو شدن عرضه در شهرهایی که در معرض خطر طوفان سهمگین موسوم به ...