Resident Evil Within

نقد بازی شیطان درون | !Resident Evil Within

توسط طه رسولی در ۱۶ آبان ۱۳۹۳ , ۱۷:۳۰ ۱۱۶

در سال ۱۸۸۴ وقتی ویلیام وینچستر صاحب شرکت معروف اسلحه‌سازی به خواب همسرش سارا وینچستر آمد و به او گفت باید خانه‌ای برای تجمع روح کسانی که با تفنگ‌های وینچستر کشته شده‌اند...