RAID: World War II

بازی RAID: World War II سرانجام برای رایانه‌های شخصی منتشر شد

توسط سهیل حسینی در ۵ مهر ۱۳۹۶ , ۱۷:۰۰ ۰

شرکت «استاربریز»، ناشر بازی RAID: World War II عنوان جنگ‌جهانی جدید خود را امروز برای رایانه‌های شخصی منتشر کرد. این بازی که از چهار بازیکن به‌صورت مشارکتی نیز بهره می‌بر...