Puppeteer

اسکرین شات هایی از Puppeteer عنوان انحصاری سونی

توسط محمد حسین کریمی در ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ , ۱۳:۳۰ ۴۱

اسکرین شات هایی از Puppeteer عنوان انحصاری سونی توسط استودیو سازنده این عنوان یعنی Sony Studio Japan در نمایشگاه TGS منتشر شد . اسکرین شات ها را پایین مشاهده می کنید :