Project Sonic

سریع‌ترین خارپشتِ زنده | بررسی تاریخچه‌ی مجموعه بازی‌های سونیک Sonic (قسمت دوم)

توسط تارخ ترهنده در 14 مرداد 1395 , 14:00 ۵

در قسمت اول بررسی تاریخچه‌ی بازی‌های «سونیک» Sonic به آغاز بازی و بررسی اصلی‌ترین مجموعه بازی‌های سونیک، مجموعه‌ی Hedgehog  پرداختیم. در این قسمت به دیگر مجموعه بازی‌های ...

سریع‌ترین خارپشتِ زنده | بررسی تاریخچه‌ی مجموعه بازی‌های سونیک Sonic (قسمت اول)

توسط تارخ ترهنده در 10 مرداد 1395 , 14:00 ۲

یک خارپشت آبی رنگ با دستکش‌های سفید رنگ، کفش‌های قرمز رنگ و چشم‌های درشت؛ یکی از نمادهای بازی‌های ویدیویی است که برای بیشتر مخاطبان یکی از خاطره انگیزترین نمادها و شخصیت‌...