Project Scissors

مصاحبه: احیای بازی Clock Tower

توسط Rzht در 22 آبان 1393 , 21:29 ۱۱

از عرضه آخرین نسخه سری بازی Clock Tower بیش از یک دهه گذشته است، بازی اشاره و کلیکِ ترسناکی که به دلیل آنتاگونیست نمادینش یعنی Scissorman معروف شد. از اواخر دهه ۹۰ میلادی...