Polyphony Digital

سری بازی های Gran Turismo چیزی نزدیک ۶۷.۸ میلیون نسخه فروش داشته اند

توسط محمد حسین کریمی در ۱۶ آبان ۱۳۹۱ , ۱۷:۵۰ ۳۸

چندی پیش سازنده سری بازی های Gran Turismoیعنی Polyphony Digital اطلاعات جامعی در مورد فروش بازی ریسینگ خود یعنیGran Turismo منتشر کرده است . طبق اعلانات این استودیو این ن...