Polyphony Digital

تعداد بازی‌بازان Gran Turismo Sport به ۸٫۲ میلیون رسیده است

توسط محمد اسفندیار در 26 بهمن 1398 , 10:00 ۰

پس از گذشت مدت زمانی حدود سه سال از عرضه‌ی بازی Gran Turismo Sport، اطلاعات و آمار جالبی از این بازی منتشر شده است. این آمار، نشان دهنده‌ی تعداد تعداد بازی‌بازان Gran Tur...