Peter Moore

مدیر ارشد عملیاتی الکترونیک آرتز از تنوع جنسیتی در نیروی کار خود می گوید

توسط محمد احمدی در 15 شهریور 1394 , 14:00 ۲

پیتر مور، مدیر ارشد عملیاتی الکترونیک آرتز، طی مصاحبه‌ای با وبسایت «فورچن» اعلام کرد که این کمپانی تمرکز خاصی بر روی افزایش تنوع جنسیتی در نیروی کار موجود در این کمپانی د...