Orbis

سرنوشت بانجی مشخص شد – بانجی به صورت رسمی از «سرنوشت» رونمایی کرد

توسط محمد حسین کریمی در 30 بهمن 1391 , 16:47 ۴۴

استودیو مشهور «بانجی» سازنده سری بازی های «هیلو» از بازی که به قول «بانجی» ۱۰ سال اینده این استودیو را شکل می دهد دیشب رونمایی کرد. اگر کمی دقت کنید استودیو «بانجی» به شد...