Official Play Station Magazine

عرضه دیجیتالی OPM برای آمریکا

توسط adel_97 در 31 مرداد 1391 , 16:20 ۸

شرکت سونی در Play Station Blog اعلام کرد که مجله رسمی این شرکت ، Official Play Station Magazine ، از این پس از طریق عرضه دیجیتالی در آمریکا در دسترس خواهد بود.بر این اساس...