Nyamakop

سرگرم‌شدن با معما | نقد و بررسی بازی Semblance

توسط کیوان نیک طبیعت در 18 شهریور 1397 , 21:54 ۰

در دنیای پر از دشمن و اکثریتِ بُکش‌‌بُکشِ بازی‌ها، هنوز هم هستند بازی‌هایی که در آنها کسی یا چیزی را نابود نمی‌کنید و با این حال کلی سرگرم می‌شوید. از میان این شکل بازی‌ه...