Numantian games

نقد بازی They Are Billions

توسط احسان محمدیه در 14 مرداد 1398 , 00:48 ۰

برحسب اتفاق نقد دو بازی استراتژِی بلافاصله پشت هم به من محول شده است. اما هر آنچه بازی قبلی نا‌امید‌کننده بود « میلیاردها نفر هستند» (They are billions) بازی بسیار خوبی ا...