NFL

۲K انتشار بازی جدید غیرشبیه سازی از سری NFL را با تاخیر همراه ساخت

توسط مهتاب جهاندار در 29 اردیبهشت 1400 , 12:56 ۰

قبل از ماه مارس بود که ۲K و NFL به توافق رسیدند تا توسعه دهندگان بتوانند عناوین غیرشبیه سازی از سری NFL توسعه دهند. این توافق چندین بازی را دربرگرفته و اولین بازی در طی س...