NBA 2K21

کارگردان بازی God Of War معتقد است که قیمت بازی ها باید افزایش پیدا کند

توسط بهنام میرزائی در ۱۹ تیر ۱۳۹۹ , ۲۰:۰۳ ۰

گویا استودیوهای محدودی قصد دارند قیمت بازی ها در نسل بعد افزایش پیدا کند و کوری بارلوگ کارگردان بازی God of War نیز از این موضوع استقبال کرده است. همراه با دنیای بازی باش...