Morin

Outlast 2 در حال ساخت است!

توسط رضا چراغی وش در 2 آبان 1393 , 17:45 ۱۲

عنوان Outlast که سبک آن ترس و بقا ودر سال گذذشته عرضه شد توانست دل بعضی از طرفداران این سبک را که بعد از عنوان امنسیا هیچ بازی دیگری نتوانسته بود راضی شان کند را از عذا د...