Mojang

بازی کبالت تاخیر خورد

توسط نیما امامی در ۵ آبان ۱۳۹۴ , ۱۴:۰۰ ۱

عنوان جدید «موجانگ» (Mojang) که با بازی سابق خود، ماینکرفت، دنیا را تسخیر کرد، تاخیر خورد تا منتظران آن مجبور شوند مدت بیشتری را صبر کنند.