Mark Zuckerberg

فقط در روز دوشنبه ۱ میلیارد نفر از فیسبوک استفاده کرده اند

توسط عباس نیک نفس در 6 شهریور 1394 , 15:00 ۷

این اولین بار در تاریخ فیسبوک است که در یک روز ۱ میلیارد نفر از آن استفاده می کنند. زاکربرگ در فیسبوکش می نویسد: روز دوشنبه ۲۴ آگوست از هر ۷ نفر ساکن کره ی زمین یک نفر از...